Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 14 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Mọi sự đều phải lớn lên và lan rộng ra. Con sẽ không muốn mình cứ trẻ con mãu suốt đời, để được nuôi ăn, cho mặc và hưởng thụ mọi sự. Nếu con quan sát một đứa trẻ, con sẽ thấy nó luôn luôn muốn thay đổi và cố gắng đạt tới những cái mới. Nó luôn luôn kinh nghiệm và tìm hiểu để lớn lên, và lan rộng ra. Đây là quá trình tự nhiên của tăng trưởng, của thay đổi. Một đứa trẻ không cần phải đấu tranh để làm điều đó; mà điều đó đến một cách rất tự nhiên. Đối với Trời Mới cũng vậy, nó đang đến với con. Con không cần phải tranh đấu hay chống chọi để mà tới với nó; con cũng không cần sợ cái chưa đến; con không cần phải lo âu về cái tốc độ của sự thay đổi và sự lan tràn ở khắp quanh con. Con hãy vui mừng trước đi, về cái viễn tượng có thực của những gì đang sắp triển khai! Không có gì là quá lớn lao đâu, cũng không có gì là quá diệu kỳ, không có gì là không có thể. Con hãy nhìn xem những việc lạ lùng của Cha đang được triển khai trong một sự hoàn thiện trọn vẹn và hãy tạ ơn muôn muôn ngày đời.
Lời đáp trả
Cha ơi! Mọi lo âu của con lại tan biến rồi! Con lại bình an được bước đi tay trong tay với Cha! Những gì phải đến cứ việc tuần tự mà đến. Con chỉ còn một việc phải làm là nắm chặt tay Cha lòng tràn ngập niềm tri ân và hối lỗi. Cha ơi! Con tin vào tình thương yêu nồng nàn của Cha cho con.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung