Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2015

Mừng bổn mạng (Tháng 7)

CA VIÊN:
Anna Vũ Thị Ngọc Hội
Anna Trần Thị Liên
Anna Đoàn Thanh Trúc
Anna-Maria Kiều Thị Mộng Huyền

(26/7)
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các ca viên mừng lễ Thánh Anna, luôn biết nhìn vào mẫu gương của Thánh Bổn mạng, sống đạo đức, yêu thương, hiền hòa, khả ái...

Và ca viên Matta Phạm Duy Kim (29/7)