Tìm Kiếm

12 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảNgày 12 tháng Bảy:

Tiếng thì thầm
Kìa, quanh con toàn là những vẻ đẹp tuyệt mỹ. Con hãy mở mắt ra và nhìn đi, hãy khám phá ra chúng và hãy cảm tạ Cha luôn mãi. Hãy để cho những vẻ đẹp biến đổi con và cho con thấy những gì là cao quý và tốt đẹp nhất trong con! Vẻ đẹp đang rút ra cái tốt nhất từ con, và kết hợp con với cái cao quý nhất.

Vẻ đẹp ở trong con không thể đọng lại ở đó, vậy con hãy để nó chiếu ra bên ngoài. Con hãy làm đầy trái tim và tâm trí con bằng những tư tưởng tuyệt mỹ và hãy chiếu toả Cha, bởi Cha là vẻ đẹp, con hãy tìm kiếm vẻ đẹp ở trong mọi sự, và khi con đã nhìn thật lâu và thật sâu thì con sẽ thấy nó. Con hãy nâng con lên khỏi những sự dơ dáy và xấu xa của cuộc đời, bởi có như vậy, con mới có thể giúp một tay vào việc biến đổi nó và di dời nó đi. Vẻ đẹp nằm ở trong con mắt người xem nó, nghĩa là ở tận đáy hồn con. Vậy con hãy tiến lên trong ngày hôm nay, quyết tâm nhìn ra cái đẹp trong mọi người và mọi sự, và con sẽ nhìn ra thôi! Tình yêu và vẻ đẹp luôn đi đôi với nhau tay trong tay, vậy con hãy để cho tình yêu bao quát của Cha tuôn chảy tự do trong con và ngang qua con, để đem đến sự Duy Nhất và sự Hiệp Nhất.


Lời đáp trả

Cha ơi! Con mắt của con chưa được trong sáng thì làm sao con có thể nhìn ra vẻ đẹp trong mọi sự và mọi người. Nhưng con tin vào tài sư phạm của Cha. Như người Cha dẫn con đi chơi sẽ chỉ bảo nó những cái đẹp trên đường đi. Đứa con cứ việc mở tai, mở mắt ra mà ngỡ ngàng sung sướng.


Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả- Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung