Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 19 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con đừng chỉ nói suông về Trời Mới, Đất Mới, mà hãy đem nó vào chính cuộc sống của con, để nó trở nên hiện thực. Con đừng nói về tình yêu, mà hãy sống nó để làm chứng cho mọi người thế nào là yêu. Lời nói mà không có hành động thì lời đó không có ý nghĩa gì và vô ích. Nó chẳng khác gì hơi nóng bốc lên không. Con phải làm sao cho Nước của Cha xuống trần thế này bằng lối sống của con, cách ứng xử của con, để cuộc sống của con là một mẫu sống, một mẫu sống lạc quan mà mọi người đều muốn làm theo. Chẳng ai muốn trải qua cuộc đời này phải vất vả cực nhọc, chẳng một niềm vui và hưng phấn. Thật phúc cho ai đem niềm vui đến cho những người đang sầu khổ và thiếu ánh sáng của cuộc đời!
Con hãy chất tất cả những gánh nặng của con lên Cha, rồi hãy đi đem vui mừng và tự do đến cho mọi tâm hồn mà con gặp gỡ. Con hãy là niềm vui và là cảm hứng, hãy phản chiếu Cha trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con. Con hãy hoàn toàn ở trong sự bình an khi con làm theo ý Cha và đi trên đường lối của Cha để làm Vinh Danh Cha.
Lời đáp trả
Cha ơi! Trong tưnf giây từng phút của đời con xin Cha hãy giúp con có những ứng xử tốt nhất đẹp nhất để con có thể diễn tả Cha đang sống trong con. Cha ơi! Con thấy rõ rằng nói và ước muốn là một chuyện, còn sống và thực hành mới là khó. Phải làm sao để con thấm nhầm điều con nói và ước muốn đó, để con có thể tự nhiên chiếu giãi nó ra mà không cần một cố gắng nào hết.
"Hữu xạ tự nhiên hương" mà! Và còn gì là tự nhiên hơn để đem vui mừng và tự do đến cho mọi tâm hồn khi tất cả những gánh nặng của con đã được chất hết lên vai Cha!
Trích sách Tiếng thì thầm và đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung