Tìm Kiếm

7 tháng 7, 2015

Lớp Học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo

Cha Phan-xi-cô đã mở lớp giáo lý dành riêng cho ca đoàn Thánh Linh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần lúc 19h. Hy vọng các ca viên tham dự đông đủ để không phụ lòng Cha đã bớt thời gian vàng ngọc...

Theo giáo trình (ảnh).
Để xem Dẫn nhập vào GHXHCG, vui lòng bấm vào đây 
Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ tối nay, thứ ba ngày 7.7.2015.