Tìm Kiếm

6 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảNgày 6 tháng Bảy:

Tiếng thì thầm
Con hãy đặt niềm tin và cậy trông của con hoàn toàn vào Cha và con hãy nhớ rằng Cha sẽ không bao giờ phụ lòng con và bỏ mặc con. Không một việc nào con làm mà lại không có thể, bởi với Cha con có thể làm mọi sự. Con hãy sống bằng niềm tin. Cha muốn rằng, từ mọi hoàn cảnh, con hãy nhìn ra điều tốt lành, cho dù đó là một hoàn cảnh thật kỳ lạ.

Con hãy mong muốn rằng Đức Tin và lòng cậy trông của con phải được thử thách ngày này qua ngày khác, luôn mãi, bởi nói về Đức Tin và lòng cậy trông nào có ích gì, nếu con không thử thách chúng để xem chúng làm được những gì? Con có sẵn sàng hoàn toàn dấn thân vào niềm Tin và lòng cậy trông để làm một việc gì mà coi có vẻ không thể thực hiện được, không phải vì thách thức, mà vì con biết rõ ràng, không một chút nghi ngờ, là nó từ đâu mà đến? Bao lâu con chưa thử thách lòng tin của con và chưa cảm thấy nó vững mạnh không hề lay chuyển thì con đừng nói đến nó. Con hãy múc lấy sức mạnh và khả năng của con ở trong Cha! Bởi vì Cha ở trong con, thì ai có thể chống lại con?


Lời đáp trả
Cha ơi! Con xin tuyên bố với Cha là con sẵn sàng dấn thân hoàn toàn vào niềm tin và lòng cậy trông vào Cha trong mọi việc con làm. Vâng, con muốn sống bằng niềm tin. Vâng con muốn nhìn ra điều tốt lành trong mọi hoàn cảnh dù nó kỳ lạ đến đâu. Vì ý của Cha thì rất độc đáo không thể tưởng tượng được. Vì Cha can thiệp rất mạnh vào những tâm hồn tin tưởng vào Cha.
Con tin rằng trong đó có con.

Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy 

Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung