Tìm Kiếm

6 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảNgày 5 tháng Bảy

Tiếng thì thầm

Ý nghĩ của con về sự dồi dào phong phú được quyết định nếu mọi nhu cầu của con được đầy đủ dồi dào hay không! Nếu con nghĩ "thiếu" hay "nghèo", nếu con để cho tâm trí con bị chi phối bởi"sợ", "lo", "mặc cảm", "ham muốn", "ích kỷ" và "bối rối" và khi con dừng lại ở tình trạng tâm linh tiêu cực, con sẽ tự lôi kéo cái xấu nhất về mình. Khi con suy nghĩ như một người nghèo thì con là kẻ nghèo khó, bởi con tự hạn chế mình tât cả những cái tốt đẹp của cuộc đời. Nhưng tất cả những cái tốt đẹp đó là của con khi con biết thích ứng lối nhìn của con về chúng và thái độ của con đối với chúng. Con hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để nghĩ về sự phong phú. Con hãy tưởng tượng tất cả những nhu cầu đều được đổ đầy một cách tuyệt vời. Con chớ nghĩ rằng con đang thiếu bất cứ một cái gì, bởi nếu con thiếu cái gì đó, thì sự hạn chế sẽ ở ngay trong tâm trí con. Tại sao lại dừng cản dòng suối của những tài nguyên dồi dào, bất tận của Cha bởi những suy nghĩ giới hạn và thiếu sót của con? Khi nào con bắt đầu hiểu được và chấp nhận mỗi sự việc từ đâu mà đến và khi con có thể cảm tạ Cha cho mọi sự, một cách tự do và hoan hỉ, Cha, kẻ cung cấp mọi ơn lành hoàn hảo, thì khi đó con sẽ không còn thiếu một cái gì, tuyệt đối, không một cái gì.


Lời đáp trả
Cha ơi! Từ cái nghèo nàn Cha đã dắt con sang cái giàu sang phú quí. Con vẫn nghĩ rằng cái nghèo nàn là bản thân con, còn Cha là sự dồi dào phong phú. Nhưng vì Cha ở trong con nên con mang lấy sự giàu sang phú quí của Cha. Nếu thế thì đâu con còn thiếu thốn gì, không phải để phung phí nhưng để phục vụ anh em con. Xin Cha hãy ban cho con lòng quảng đại thật bao la. Hay nói cách khác: Xin Cha hãy cho con một ý chí bền bỉ để lột bỏ, để có một tâm hồn rỗng thoáng, không bị choán chỗ bởi những sở hữu cá nhân, nhưng đầy những ân phúc dồi dào của Cha, để làm đầy những tâm hồn đang đói khát Cha.
Ôi cái nghèo phú quí biết bao!
Ôi cái giàu cao sang bất tận của Cha!

Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy 

 Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung