Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 17 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con phải cố gắng làm sao để tất cả những gì con làm đều được cống hiến cho Cha và có lợi ích cho toàn thể! Khi con sống cho toàn thể, con sẽ quên mình để phục vụ cho tha nhân, và khi con phục vụ họ là con phục vụ Cha. Mọi sự đều rất liên kết chặt chẽ với nhau và con sẽ không tài nào tách rời chúng ra được. Cha đang hiện hữu trong mọi sự vf mọi người; do đó Cha cũng đang hiện diện trong người đang ở bên con, trong người bạn thân tình của con, cũng như trong kẻ thù của con. Cha ở đâu thì ở đó có tình yêu, bởi Cha là tình yêu. Con hãy đong đầy trái tim con và tinh thần con bằng tình yêu, bởi mọi sự và mọi người đều đáp lại tình yêu, cũng như tình yêu biết nhìn ra cái tốt nhất trong mọi sự.
Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thần Trí của Cha, và ở đâu có Thần Trí Cha, ở đó là nguồn mạch của cuộc sống tinh thần. Con hãy luôn luôn tìm kiếm cái đang ở tận đáy lòng con và đừng mất thì giờ tìm kiếm lời giải đáp ở cuộc sống bên ngoài!
Lời đáp trả
Cha ơi! Con đã có trong tay chìa khoá của sự bình an hài hoà của tâm hồn. Càng ngày con càng hiểu hơn cuộc đời con sẽ không có bắt đầu, cũng không có chấm tận. Và thế nào là sống một lần trọn cả cuộc đời: Quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả vì sự nghiệp của Cha. Cha ơi! Sống có Cha trong đáy lòng và thấy Cha trong mọi sự và mọi người quả là một bí quyết tuyệt vời cho cuộc sống thiêng liêng này. Đó là sống lòng Nhân hậu của Cha và lấy nó làm thuốc chữa cho mọi ích kỷ và mọi lộn xộn trong tâm hồn.
Ôi Giê-su đang ở trong thâm cung lòng con và thâm cung lòng mọi người xung quanh con, xin hãy hoạt động mạnh hơn nữa để chúng con được biến đổi một cách rất tự nhiên như đứa trẻ đang lớn lên vậy.
Trích sách Tiếng thì thầm và đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung