Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2015

Mừng Cha Bề trên Chánh xứ

Hôm qua (29.7), tại GX Đa Minh Ba Chuông, đã diễn ra Lễ Tạ ơn mừng Cha Giuse Lưu Công Chỉnh chính thức nhậm chức Cha Bề Trên Tu Viện An-bê-tô đồng thời cũng là Cha Chánh Xứ Giáo xứ DaMinh Ba Chuông
Cha Phan-xi-cô và đại diện ca đoàn Thánh Linh cũng đã tham dự Thánh lễ và gửi lời chúc mừng đến Cha Giuse.
Mong Cha luôn mạnh khỏe để gánh vác sứ vụ...