Tìm Kiếm

7 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 7 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con không thể nói rằng con yêu Cha và ghét anh em mình, bởi tình yêu và hận thù cũng như dầu và nước: chúng không hoà lẫn nhau. Nếu con yêu Cha thật sự, con cũng yêu anh em đồng loại. Các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy thương cảm và thông cảm cho nhau. Khi nào các con yêu thương nhau là các con yêu mến Cha.
Điều đó nó quyện lẫn nhau đến nỗi không thể gỡ ra được. Các con yêu thương nhau đến mức độ nào? Con có sẵn sàng bị phiền hà vì một người nào không? Tình yêu không phải để diễn tả bằng lời. Người ta thấy nó và cảm giác được nó qua những hành động. Nó giãi sáng ra từ con. Tình yêu là tiếng nói của thinh lặng. Người ta hiểu nó và lãnh nhận nó mà không có một lời nào được nói lên. Nó cũng là một tiếng nói quốc tế, hiểu bằng con tim chứ không bằng trí tuệ. Bất cứ con là quốc tịch nào, con cũng có thể chuyển giao được tình yêu và thông đạt nó trong sự thinh lặng tuyệt đối. Mắt con, tim con, thái độ của con, toàn thể con người con đều có thể chuyển đạt cái mà con cảm giác được sang một tâm hồn khác.
Lời đáp trả
Cha ơi! Đến bao giờ con mới học được Trái Tim của Cha! Trái Tim của Cha thật lạ lùng! Làm sao cho con hoà hợp được vào trong Trái Tim của Cha để có được những rung cảm như Cha, để hai trái tim nên như Một, hoà lẫn trong nhau. Con mơ ước như vậy có táo bạo quá không Cha? Vì con muốn luôn có thái độ đúng nhất trước mọi hoàn cảnh. Vì con muốn có tinh thần của Cha trong trái tim con để đem nó vào mọi suy tư và hành động của con. Xin Cha giúp con với!
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy 
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung