Tìm Kiếm

10 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 10 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm

Điều tối cần thiết là con phải có thái độ đúng đắn và tích cực đối với mọi chuyện có liên quan tới con trong ngày hôm nay! Ngày hôm nay thành công hay thấy bại là ở con. Cách con ứng xử trước các biến cố có thể làm thay đổi tất cả. Nếu những phản ứng của con là tiêu cực và khiêu khích thì tức khắ con mở đường cho những chống đối ùa vào; con chỉ thấy lỗi ở nơi những người khác và lên án họ. Con mù quáng quá đến nỗi không thấy mình là nguyên nhân của những chuyện lộn xộn kia, mà còn hiên ngang vỗ ngực đầy tự mãn.

Còn nếu những phản ứng của con là tích cực và xây dựng, thì các rào cản sẽ đổ xuống hết và con sẽ thấy từ mọi nơi đều ủng hộ và cộng tác với con. Nếu con đã làm một điều lầm lỗi, con hãy công nhận đi và tự tha lỗi cho mình, rồi lại tiến lên. Như thế con sẽ không mất thì giờ quý báu để mà bào chữa cho mình và làm chứng là mình có lý. Con còn nhiều bài học phải học lắm. Hãy học cho mau và cố gắng đừng làm một điều lầm lỗi nào thứ hai!
Lời đáp trả
Lại một bài học nữa để sống liên tục với Cha mà con đã thực hành được trong ngày hôm nay có phần tốt hơn các ngày trước. Đó là luôn luôn con phải cảnh giác để có được thái độ đúng đắn và tích cực trong mọi hoàn cảnh, vì con người của bản năng dễ xâm lấn và dành ưu tiên, nó cũng hoạt động rất tích cực trong con. Những lúc này con lại phải dùng đến biện pháp tĩnh lặng và ngước nhìn lên Cha để cầu cứu. Và điều chắc chắn là con đã nhận được sự cầu cứu đó.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và lời đáp trả Nguyễn Thị Chung