Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm va lời đáp trả


Ngày 30 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con hãy cảm tạ không ngừng cho mọi sự. Có rất nhiều việc phải ghi ơn; con hãy mở mắt ra, hãy nhìn quanh con, và hãy chân nhận rằng con thật có phước! Nếu con làm như thế, con sẽ thấy rằng con được tràn đầy một cảm giác tri ân, và suốt cuộc đời con sẽ có một ý nghĩa mới. Những người quanh con không còn ý nghĩa gì với con nữa, bởi tim con đã tràn đầy tình yêu cho họ, và bởi con đã có một sự cảm thông và một sự khoan dung sâu sắc đối với họ. Con sẽ thấy mình tràn đầy lòng tri ân đối với họ, đối với tình yêu của họ, tình bạn của họ, chỉ vì cái đơn giản họ là họ. Mắt của con sẽ mở ra đón lấy tất cả cái vẻ đẹp, cái hài hoà ở xung quanh con, những cái tuyệt vời của thiên nhiên. Con sẽ thấy bằng những con mắt biết nhìn thật sự; con sẽ nghe bằng những cái tai biết nghe thật sự; và con sẽ nói bằng những tiếng nói của tình yêu và cảm thông. Cuộc đời sẽ tuyệt hảo cho con, bởi con sẽ không coi bất cứ một cái gì như một sự đương nhiên, nhưng con biết trân trọng tất cả và con nhìn ra bàn tay của Cha trong mọi sự.
Lời đáp trả
Cha ơi! Chớ gì con sẽ lải nhải với Cha suốt ngày bằng những lời tri ân, vì Cha luôn luôn tốt với con, yêu con, bao bọc con bằng tình yêu vô bờ của Cha. Và con cũng phải thương yêu anh em đồng loại con như vậy, vì họ là hình ảnh của Cha, giá máu của Cha, vì biết bao người họ cũng tốt với con, họ tin con, họ giúp đỡ con, họ đã có lòng tốt, lòng vị tha, họ đã có cố gắng.
Vâng, con tin vào Bàn Tay của Cha trong mọi sự.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung