Tìm Kiếm

25 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 26 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Cha đang ở trong con đây! Không phải Cha đang ở trong tâm hồn này nhiều hơn tâm hồn khác; đây chỉ là vấn đề tri thức. Có những tâm hồn ý thức sâu hơn về đời sống thiêng liêng và có thể kín múc ở nguồn mạch đó để nuôi cho cuộc sống thiêng liêng của họ. Những tâm hồn này thường có vẽ như biểu hiện một cái gì siêu nhiên. Nhưng chẳng có gì là siêu nhiên đâu, đó chỉ là sống đơn giản theo Luật của Cha, sử dụng cái thế lực đang sẵn có trong mỗi con người, đúng như nó phải được sử dụng. Không khí đang sẵn có đó để được hít thở, nhưng nó tuỳ thuộc vào sự hít thở của con. Điện năng cũng đang có đó để được sử dụng, nhưng nó phải được trang thiết bị, rồi mới sử dụng được. Nếu không, nó vẫn có sẵn đó, nhưng không biểu lộ được năng lực của mình, năng lực đó đang chờ được phóng thích. Đối với năng lực thiêng liêng ở trong con cũng vậy. Nó đang sẵn đó để con sử dụng, nhưng ít ra con hãy cắm vào và đốt cháy cái năng lực đó, chứ bản thân nó không hành động đâu.
Lời đáp trả
Cha ơi! Con tin rằng mỗi lần con gọi Cha thì Cha đều trả lời con: "Cha đang ở trong con đây"! Như người mẹ đáp lại tiếng kêu của đứa con yêu quí bé nhỏ của mình. Như vậy, thì con giàu có biết bao, con chứa đựng cả và Trời Đất này. Xin Cha hãy dạy con sống theo luật của Cha để con đừng bỏ sót một tí gì rất quí báu sẽ vô cùng hữu ích cho sự nghiệp của Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung