Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 21 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Tại sao con lại đi tìm một sự hướng dẫn nơi một người khác? Tại sao không đến thẳng tới Cha? Con có biết rằng Cha đang ở trong con không? Con có biết rằng Cha đang ở đây để trả lời cho mọi câu hỏi của con, để giúp con giải quyết mọi vấn đề và để dẫn dắt con trong mọi tình huống, chỉ cần một điều là nếu con để Cha được tự do hành động? Cha không bao giờ ép buộc ai đâu.
Con phải lựa chọn việc tìm kiếm Cha và khi đã làm điều đó, thì Cha đã sẵn ở đó, để cầm dây cương, và đổ tràn tình thương trên con và ngang qua con, sẵn sàng chỉ bảo đường lối cho con đi. Một khi con đã lựa chọn và đã để cho Cha lèo lái con, con có thể ngã mình vào Cha và chỉ việc theo những chỉ dẫn của Cha trong từng bước đi. Con sẽ thấy những phép lạ của Cha nối tiếp nhau đến trong cuộc đời của con. Con sẽ thấy rằng khi một việc nào đó là đúng và đã có sự chúc lành của Cha thì không gì và cũng không ai có thể cản ngăn được lối đi của nó, vì nó sẽ tới đúng lúc tốt nhất trong mọi tình trạng hoàn hảo nhất.
Lời đáp trả
Cha ơi! Cha là tình yêu. Làm sao con hiểu được điều này cho tới hết nghĩa của nó, và nhất là cảm giác được nó trong con khi Cha đổ tràn tình thương trên con. Cha đã dựng nên con có một trái tim để yêu thương mà! Cha ơi! Tình yêu giữa con người sao nó pha trộn nhiều đắng cay chua xót quá. Cha ơi! Cha hiểu con không?
Vâng, từ nay con chỉ lựa chọn việc tìm kiếm một mình Cha thôi. Như thế trái tim con sẽ được toại nguyện.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung