Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2014

To Praise You...Ban đại diện ca đoàn Thánh Linh chụp hình lưu niệm với các Ngài.