Tìm Kiếm

18 tháng 12, 2014

ÁNH SAO LẠ

Từ hàng ngàn năm trước
Khi Chúa chưa giáng trần
Trời đất buồn hiu hắt
Con người sống lầm than
Ngày đêm hằng khao khát
Trong suốt mấy ngàn năm
Và vì Lòng Thương Xót
Nên Con Chúa giáng trần
Ô kìa, ánh sao lạ
Xuất hiện để dẫn đường
Mọi người nhận biết rõ
Chúa Giêsu Hài Đồng
Chúa dạy con nghèo khó
Yêu thương và đơn sơ
Phải tỏa ánh sáng lạ
Đến mọi người gần, xa
Xin cảm tạ Thiên Chúa
Đã ban tặng Ngôi Hai
Đến giao hòa, cứu độ
Nhân loại được sống vui

TRẦM THIÊN THU