Tìm Kiếm

24 tháng 12, 2014

Carolling 2014 (December 19, 2014)

Dưới đây là một số hình ảnh Du ca trong ngày 19/12/2014
Trược tiên là nhà bạn Nguyễn Ngọc Nhật Minh (267 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.TB)

Kế đó là nhà bạn Kiều Thị Mộng Huyền (11/16 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.TB)
Và cuối cùng trong ngày 19/12 là nhà bạn Trần Thị Phương Nhung (98 Trường Chinh, P.12, Q.TB)

(còn tiếp)