Tìm Kiếm

22 tháng 12, 2014

Chúa giáng sinh...


Đêm trời đông mây sầu trôi ảm đạm
Gió bấc về làm thâm sạm làn da
Hướng nhìn về sâu thẳm phía xa xa
Bê-lem đá tỏa ngọc ngà quang sáng

Hai ngàn năm sử vẫn còn tỏ rạng
Chúa ra đời trong cảnh hạn khó khăn
Kìa trên không là các bậc thiên thần
Ca mừng Chúa đã giáng trần tuyệt mỹ

Đêm rạng rỡ thuận lòng trời thánh ý
Nhiệm mầu thay khắp vũ trụ chuẩn y
Ánh sáng đầy từ nguyên lý là đây
Mau tắm gội Đấng cao dày ơn đức

Đấng cứu rỗi, Đấng toàn năng tri thức
Chúa trên trời đã chính thật vinh danh
Cho thế gian tươi thắm những mộng lành
Cho nhân loại được sẵn dành hạnh phúc....

Khiêm Phạm