Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2015

Những gì người ta cho là hôn nhân, không phải là hôn nhân – Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ cho gia đình

Trước luật mới của Hoa Kỳ chấp thuận tình trạng hôn nhân cho những người đồng tính, chúng ta có thể hiểu được sự thật của sự kiện này, qua những lời của Đức Phanxicô hồi cuối năm ngoái, khi ngài khẳng định giá trị của hôn nhân.  

Vatican City. 14th September, 2014. Pope Francis celebrate the wedding of 20 couples in St. Peter - 14 September 2014 © Realy Easy Star/Alamy Live News
CNA – Elise Harris – 26/10/2014

Trong buổi tiếp kiến các thành viên của phong trào Đức Mẹ quốc tế vào ngày 25-10-2014, giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo rằng bí tích hôn phối đã bị hạ giá thành một liên kết đơn thuần, và thúc giục mọi người hãy làm chứng trước một thế giới thế tục.

‘Gia đình đang bị tấn công, gia đình đang chịu những đòn hiểm ác, và gia đình đang bị tầm thường hóa.’

Đức Thánh Cha cảnh báo quan điểm chung trong xã hội ngày nay là:

Bạn có thể gọi bất kỳ điều gì là gia đình, có phải thế không?

‘Những gì người ta cho là thế, không phải là gia đình, mà là một kết hợp. Nó không phải là hôn nhân! Cần phải nói ra những điều này thật rõ ràng, và chúng ta phải lên tiếng!’

Giáo hoàng Phanxicô than rằng có quá nhiều ‘dạng mới’ của sự chung sống đang ‘hoàn toàn hủy hoại và giới hạn sự cao cả của tình yêu trong hôn nhân.’

Ngài chỉ ra rằng, có nhiều người sống chung, hay li thân hay li hôn, ngài giải thích rằng điểm ‘mấu chốt’ để giúp đỡ những tình trạng này là một chăm sóc mục vụ ‘chung vai sát cánh’ hỗ trợ và kiên nhẫn đồng hành với các cặp vợ chồng.

Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng xã hội đương thời đã ‘hạ giá trị’ của bí tích hôn phối, bằng cách biến nó thành một nghi thức mang tính xã hội, loại trừ đi yếu tố căn thiết nhất chính là sự hiệp nhất với Thiên Chúa.

‘Quá nhiều gia đình đang chia rẽ, quá nhiều hôn nhân đổ vỡ, bởi chủ nghĩa tương đối trong khái niệm về Bí tích Hôn phối,’ và ngài chỉ ra rằng từ quan điểm Kitô giáo và xã hội học, ‘có một cuộc khủng hoảng trong gia đình, bởi gia đình đang bị tấn công từ mọi phía, và đang bị tổn thương nghiêm trọng!’

Pope_Francis

J.B. Thái Hòa chuyển dịch (phanxico.vn)