Tìm Kiếm

25 tháng 6, 2015

Video: Cha Giuse Nguyễn Đức Hoà Nhậm Chức Giám Tỉnh

10 giờ sáng 24.6.2015, trong vòng tay thân ái của anh em trong Tỉnh Dòng, và trước sự chứng kiến của đông đảo thành phần thuộc gia đình Đa Minh Việt Nam, cha Giuse Nguyễn Đức Hoà đã trang trọng tuyên xưng đức tin và tuyên nhận chức vụ Giám Tỉnh.
Kính mời quý vị theo dõi toàn bộ nghi thức với video do www.daminhvn.net tường thuật :
(daminhvn.net)