Tìm Kiếm

15 tháng 6, 2015

CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNGMưa lất phất nhẹ ướt áo tôi chiều
thứ bảy
Bởi tiếng chuông giáo đường vang giục

bước chân
Nhanh kịp giờ để quỳ bên Chúa,
chấp hai tay tôi nghe tiếng Kinh cầu
Lạy Chúa Amen tôi xin Chúa thương xót
tình mình
Mãi mãi bên nhau đến răng long, đầu bạc
Trọn nợ duyên, cho ân ái vẹn nguyền
Làm tròn bổn phận, thiên chức: Mẹ, Cha
Có trẻ thơ cho vui cửa vui nhà hai đứa
Đó cũng là Hồng Đức Chúa chở che, cho
Cũng là góp công nhỏ với nhân loại
Cho loài người luôn tồn tại
                       Pham Thanh Khiem