Tìm Kiếm

1 tháng 6, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 06)


Nến của mình thì mình thổi nhanh nhé! Đừng để giống vầy ha...  :D

Anna Maria Kiều Thị Mộng Huyền (1/6)
Maria Phạm Thị Lan Huơng (7/06)
Maria Nguyễn Thị Thảo Nguyên (9/06)
Teresa Hài Đồng Giesu  Lâm Thái Hằng (13/06)
Teresa Hài Đồng Giesu Lâm Thái Hiền (13/06)
Matta Ng Sương Thuận Phương Trâm (13/06)
Maria Liễu Thiên Hương (12/6)
Cecilia Nguyễn Bảo Ngọc (29/06)