Tìm Kiếm

9 tháng 6, 2015

Một nhà ngủ sắp được Đức Phanxicô xây cho người vô gia cư

 Người nghèo và người vô gia cư được dành ghế VIP trong buổi hòa nhạc từ thiện
Một sáng kiến mới của Đức Phanxicô giúp người có hoàn cảnh khó khăn: Đức Phanxicô sẽ cho xây một phòng ngủ có 30 giường chung quanh vùng Vatican ở đường Penitenzieri, con đường phía nhà thờ Đức Chúa Thánh Thần (Nhà thờ của Lòng thương xót Chúa) và phía kia là trụ sở trung ương của Dòng Tên.

Từ tháng 11 năm 2014, Đức Phanxicô đã cho xây nhà tắm – trong khu nhà vệ sinh dành cho khách hành hương – gần các cột trụ Vatican nơi những người vô gia cư có thể đến tắm và cắt tóc.
Ngày 18 tháng 12 năm 2014, Đức Phanxicô đã cho phân phát 400 túi ngủ cho người vô gia cư ở chung quanh khu vực Quảng trường Thánh Phêrô. Mền đắp mang phù hiệu giáo hoàng cũng được phát cho họ.
Ngày 5 tháng 2-2015 ngài cũng cho phân phát 300 chiếc dù, trong số này có những chiếc dù khách hành hương đã để quên ở các Viện bảo tàng Vatican.
Đầu tháng 6-2015, với sự giúp đỡ của Đức Phanxicô, 50 người vô gia cư và người bệnh được đi hành hương ở Turin để xem Khăn Liệm nhân dịp trưng bày di tích từ 19 tháng 4 đến ngày 24 tháng 6). Ngày 22 tháng 6, Đức Phanxicô sẽ đến đây.
(phanxico.vn)