Tìm Kiếm

6 tháng 6, 2015

Curia Khánh Thành Và Làm Phép Ngôi Nhà Mới

Vào lúc 18g30, ngày 03/06/2015, tại trụ sở Tỉnh Dòng, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. đã chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành ngôi nhà mới.

Được biết, khi Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. còn đang trong cương vị là Giám tỉnh, thì kế hoạch xây dựng công trình này đã được quyết định. Sau khi lãnh nhận trách vụ Giám tỉnh kế tiếp, và sau khi kinh lý toàn Tỉnh Dòng, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. nhận thấy nhu cầu cấp thiết từ những nơi anh em đang hiện diện và phục vụ; do đó, Cha và Ban Cố Vấn đã quyết định cần ưu tiên cho những nơi khác hơn, vì thế công trình này được dời lại cho đến sau này.

Sau thời gian gần 1 năm, công trình đã hoàn thành cách tốt đẹp. Ngôi nhà mới được xây dựng nhằm mục đích có nơi để các anh em tập trung trong các dịp thường huấn, hội họp và một số phòng chức năng để phục vụ cho việc chung của Tỉnh Dòng.
 
Pet. Đình Phương, OP. (daminhvn.net)