Tìm Kiếm

8 tháng 5, 2015

Những bức ảnh hiện thực đáng suy ngẫm

Độ chân thực của những bức ảnh khiến không ít người xem, đặc biệt là các bạn trẻ cảm thấy “nhột” vì bản thân mình cũng đã từng.