Tìm Kiếm

23 tháng 5, 2015

Hãy để cái nhìn của Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn bạn

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng mỗi một người chúng ta phải xin Chúa Giêsu nhìn đến và nói cho chúng ta biết phải làm gì để thay đổi tâm hồn và sám hối tội lỗi. Chúng ta phải xem liệu Chúa Giêsu đang nhìn đến chúng ta với một lời kêu gọi, một lời tha thứ hay một sứ mạng? Đây là lời của Giáo hoàng trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 22-5 tại Nguyện Đường nhà trọ thánh Martha.
Lấy ý từ bài đọc trong ngày, Đức Phanxicô suy niệm về 3 cái nhìn khác nhau mà Chúa Giêsu dành cho thánh Phêrô tông đồ. Giáo hoàng nói rằng, đây là cái nhìn chọn lấy, cái nhìn tha thứ, và cái nhìn sứ mạng.
let Jesus’ gaze change our heartsGiáo hoàng nhắc lại trong tin mừng, thánh Anrê đã bảo em mình là Phêrô rằng họ đã tìm được Đấng Messiah và đưa Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Kitô nhìn ông và nói ‘Con là Simon, con của Gioan. Con sẽ được gọi là Phêrô, nghĩa là Đá.’ Phêrô đầy nhiệt tâm sau cái nhìn đầu tiên Chúa Giêsu dành cho mình, và muốn theo Chúa.
Lại nói tiếp về đêm trước khi chịu tử nạn, giáo hoàng Phanxicô nhắc lại việc thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần, và khi Chúa Giêsu quay lại và nhìn thẳng vào ông, thánh Phêrô đã khóc. ‘Tin mừng thánh Luca nói rằng, ‘Ông khóc trong cay đắng,’ Nhiệt tâm theo Chúa trước đó đã trở thành nỗi đau đớn, vì thánh Phêrô biết mình đã phạm tội: Ông đã chối rằng mình biết Chúa Giêsu. Cái nhìn của Chúa Giêsu đã thay đổi tâm hồn Phêrô hơn bao giờ hết. Sự thay đổi đầu tiên là nhờ được có một cái tên mới và một ơn gọi mới. Còn cái cái nhìn thứ hai là cái nhìn thay đổi tâm hồn thánh tông đồ, là sự thay đổi biến đổi thành tình yêu.’
Giáo hoàng nói tiếp rằng cái nhìn thứ ba mà Chúa Giêsu dành cho Phêrô là cái nhìn sứ mạng, khi Chúa 3 lần hỏi xem Phêrô có yêu mến Ngài hay không, và thúc giục ông hãy chăm lo cho chiên của Ngài. Giáo hoàng chỉ ra rằng tin mừng kể lại Phêrô thấy tổn thương vì Chúa Giêsu hỏi câu này đến 3 lần.
 ‘Tổn thương bởi Chúa Giêsu hỏi ông đến 3 lần ‘Con có yêu ta không?’ và Phêrô trả lời, ‘Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy.’ Chúa Giêsu trả lời, ‘Hãy lo cho chiên của Ta.’ Đây là cái nhìn thứ ba, cái nhìn sứ mạng. Cái nhìn đầu tiên là chọn lấy, với nhiệt tâm theo Chúa Giêsu, còn cái nhìn thứ hai là cái nhìn sám hối vào thời điểm mang tội nặng nề chối Chúa, cái nhìn thứ ba là cái nhìn sứ mạng: ‘Hãy chăm chiên con của Ta.’ ‘Hãy canh chừng chiên của Ta.’ và ‘Hãy chăm chiên của Ta.’
Giáo hoàng Phanxicô thúc giục các tín hữu hãy đọc lại đoạn đối thoại này và nghĩ về cái nhìn Chúa Giêsu đang nhìn mình:
Chúng ta cũng có thể suy nghĩ xem, Chúa Giêsu đang nhìn tôi hôm nay với cái nhìn nào? Ngài đang nhìn tôi như thế nào? Với lời kêu gọi? Với sự tha thứ? Với sứ mạng? Nhưng trên con đường Chúa tạo nên, tất cả chúng ta đều được Chúa Giêsu nhìn đến. Ngài luôn luôn nhìn chúng ta với yêu thương. Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó, Ngài tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta một sứ mạng. Chúa Giêsu giờ đang ngự đến trên bàn thờ. Mỗi người chúng ta hãy có suy nghĩ rằng: ‘Lạy Chúa, Chúa ở đây, giữa chúng con. Xin nhìn đến con và bảo cho con biết con phải làm gì: con phải sám hối ra sao với các lỗi phạm và tội lỗi của con, con cần phải can đảm thế nào để đi theo con đường mà Chúa đã tạo nên.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Radio Vatican Eng(phanxico.vn)