Tìm Kiếm

16 tháng 5, 2015

Mẹo hay giữ thực phẩm tươi lâu

Giữ trứng tươi lâu trong vòng một năm bằng cách đập trứng và trộn lòng trắng, lòng đỏ với muối hoặc đường rồi đặt trong ngăn đá.