Tìm Kiếm

21 tháng 5, 2015

Cha Timothy Radcliffe, OP. Được Bổ Nhiệm Cố Vấn Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý Và Hòa Bình

Radio Vatican (16.05.2015): Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Timothy Radcliffe, OP. làm cố vấn Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Cha Timothy Radcliffe thuộc Tỉnh Dòng Đaminh Anh Quốc và nguyên Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết (1992-2001).


Chịu chức linh mục năm 1971, Cha là một nhà giảng thuyết và diễn thuyết cũng như tác giả của nhiều tác phẩm được nhiều người biết đến. Cha hiện đang ở Tu viện Đa Minh tại Blackfriars, Oxford (Anh Quốc). Cha là thành viên ban cố vấn và đứng đầu Học viện Las Casas. Cha cũng nhận được bằng Tiến sĩ Thần Học danh dự của đại học Oxford.

Đình Phương, OP. lược dịch
- See more at: http://www.op.org/en/content/pope-francis-names-fr-timothy-radcliffe-consultor-council-justice-and-peace#sthash.JZj0F4NM.dpuf
- http://en.radiovaticana.va/news/2015/05/16/pope_names_fr_timothy_radcliffe_consultor_for_justice,_peace/1144661