Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2015

BÀI THƠ KÍNH MẸKính dâng lên Mẹ ngàn hoa.

Tỏa bay thơm ngát lên tòa ngôi cao.

Đẹp lòng Chúa, Mẹ biết bao.
Ca dao danh Thánh chúng con hát mừng.
Mẹ ơi! Mẹ đẹp quá chừng. 
Sao sa lấp lánh không ngừng tỏa bay.
Lời hay ý đẹp hằng ngày.
Con dâng lên Mẹ ngàn lời tri ân.
Bao lần Mẹ đã ân cần.
Dạy con phải giữ điều răn Chúa Trời.
Nhưng con đâu có nghe lời.
Làm cho Mẹ phải lệ rơi hằng ngày.
Mẹ ơi! Con muốn tỏ bày.
Rằng con đây đã biết sai lầm rồi.
Cúi xin Chúa Mẹ nhậm lời.
Giúp con thoát khỏi tù đày mai sau.
Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu 
Ban cho con có Đức Tin tràn đầy..
Lời ca dâng Mẹ hôm nay.
Là vầng trăng sáng tỏa bay muôn đời.
Cuối cùng con có vài lời.
Cúi xin Mẹ hãy đổ đầy ơn thiêng.
Xuống cho các nước láng giềng.

Để họ ca ngợi ơn thiêng Chúa Trời...!!!!!     

Gioan Baotixita Phạm Thành Khiêm