Tìm Kiếm

25 tháng 5, 2015

Hình ảnh ca đoàn Thánh Linh mừng Bổn mạng


Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của Quý Cha trong những năm qua, ca đoàn chúng con đã có một sự gắn kết yêu thương trong tinh thần phục vụ với các đoàn thể trong giáo xứ nói chung và giữa các thành viên nói riêng. 

Gioan 10,14: “Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi”. Vâng, thật sự vị chủ chăn của chúng con có mối quan hệ rất sâu sắc và mật thiết với ca đoàn Thánh Linh. Chúng con rất vinh dự và may mắn khi được sự hướng dẫn và dìu dắt tận tâm của 2 vị chủ chăn là Cha cố Giuse và Cha Phanxico trong 3 năm qua. Hiện nay, các thành viên trong gia đình Thánh Linh  đã sinh hoạt khá ổn định và phát triển hơn. Ngoài việc dâng lời ca tiếng hát phục vụ, chúng con còn được củng cố lòng tin, cậy, mến qua các chương trình tĩnh tâm và sinh hoạt dã ngoại để từ đó chúng con nối kết thân tình trong Chúa và trong nhau như một gia đình thứ hai - Gia đình Thánh Linh.