Tìm Kiếm

12 tháng 2, 2015

Ngày Phát thanh thế giới năm 2015: Giới trẻ và Radio

UNESCO đã mời các nhà sản xuất và các chuyên viên phát thanh cử hành Ngày Phát thanh thế giới năm 2015 với chủ đề "Tuổi trẻ và Radio" sẽ diễn ra vào ngày 13/2 năm nay.


Ngày Phát thanh thế giới nhằm mừng Radio, lý do tại sao ta yêu nó và tại sao ngày nay ta cần đến nó hơn bao giờ hết. Đây là ngày để nhớ đến sức mạnh độc đáo của radio đã chạm vào cuộc sống và đưa con người ở mọi nơi trên thế giới đến được với nhau.

Từ tin tức và tranh luận công khai đến âm nhạc và giải trí, đài phát thanh tiếp tục thông tin, lôi cuốn và truyền cảm hứng cho chúng ta trong một cách thức mà không có một phương tiện truyền thông nào khác có thể làm được.

Nhưng radio không chỉ là một diễn đàn thông tin và giải trí. Nó có thể đến được với nhiều người hơn bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác. Nó là chiếc cầu liên lạc cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa, những vùng đang phát triển và vùng dân cư dễ bị tổn thương, đôi khi ở những nơi không có cách nào khác để liên lạc với thế giới bên ngoài. Có lẽ radio là một diễn đàn có thể đến với con người và các nền văn hóa đúng thời điểm hơn mọi phương tiện khác.

Radio cũng là phương tiện thích nghi tốt nhất để điều hướng biên giới kỹ-thuật-số, thúc đẩy các phương tiện truyền thông đi vào vùng hoạt động tự do. Các công nghệ như internet, truyền thông di động và định vị địa lý đã làm thay đổi tính năng động truyền thống, trong đó các phương tiện truyền thông hoạt động - với giới trẻ như một lực lượng tiền phong đi vào các xu hướng hội tụ này - để sử dụng radio cách nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Vì vậy, hãy đến với nhau vào ngày 13/2, không chỉ để mừng tầm quan trọng của radio trong cuộc sống hôm nay, mà còn để đảm bảo rằng nó sẽ đạt tới những khả năng to lớn hơn nữa trong tương lai.

Các ý tưởng, các sự kiện, các nguồn lực và thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên các trang web Ngày Phát thanh thế giới năm 2015: www.diamundialradio.org.

Ngày Phát thanh thế giới đầu tiên đã được tổ chức vào năm 2012 sau khi được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn như là một ngày quốc tế. Kể từ đó, nó đã phát triển để trở thành một lễ kỷ niệm quốc tế lớn về radio.

Chuyển ngữ:  Linh Hữu (tgpsaigon.net)