Tìm Kiếm

31 tháng 3, 2014

Chúc mừng sinh nhật...

Happy Birthday quotSUNNYquot
Fr. Benedict Vuong, O.P. (01/04)
Và các bạn ca viên:
Maria Mai Hoàng Anh Thư (04/04)
Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân (07/04)
Teresa Trần Hoàng Thị Thùy Trang (08/04)
Maria Hoàng Lệ Thủy (11/04)
Teresa Nghiêm Tố Quyên (13/04)
Maria Hoàng Thị Ánh Hồng (14/04)
Phero Hồ Trung Đoàn (16/04)
Maria Nguyễn Thị Phượng (24/04)
Christine Phùng Ngọc Bảo Linh (28/04)
Maria Nguyễn Thị Bích Uyên (29/04)