Tìm Kiếm

26 tháng 3, 2014

Thư Gởi Ca Đoàn Holy Spirit

Ngày 26, thánh 3, năm 2014
Các Ca Viên Ca Đoàn Holy Spirit thân mến trong Chúa Ki-tô,
Vừa rồi cha đọc bài của Bác Sĩ Hồ Hải, trong đó ông trả lời một đọc giả tự xưng là người đạo gốc Thiên chúa giáo hỏi về việc bị ép buộc theo đạo để tiến tới hôn nhân (để đọc bài, bấm vào đây).
Cha nhận thấy có nhiều sai lầm phải đính chính ngay nên đã gởi 1 comment (xem ở cuối thư) đến ông bác sĩ.
Cha buồn vì việc làm thiếu lương thiện của ông bác sĩ thì ít, mà buồn nhiều hơn vì người Công Giáo chưa cố hết sức học hỏi giáo lý cho vững và sống đạo cho trong sáng để người ta không còn hiểu sai, hay bớt ngộ nhận, về Chúa và Hội Thánh Công Giáo.
Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho Ca Đoàn chúng ta.
P.X. Nhứt
---


Thưa Bác Sĩ Hồ Hải,
Sau khi đọc bài “Trả Lời Về Đạo Giáo Và Hôn Nhân” của Bác Sĩ hôm thứ ba 25 tháng 3, 2014, tôi mạn phép có ý kiến như sau:
1/ Bác Sĩ dù có thiện ý quan tâm đến Hội Thánh Công Giáo, nhưng qua bài viết của Bác Sĩ, tôi nhận xét hình như kiến thức của Bác Sĩ về đạo lý và tập tục của người Công Giáo còn hết sức hạn chế, và đáng tiếc hơn nữa, kiến thức đó chỉ dựa vào dư luận thường mang nhiều ngộ nhận và thành kiến không công bình đối với Đạo Công Giáo. Đơn cử 2 chi tiết không nghiêm chỉnh  trong bài viết của Bác Sĩ:
a/ tài liệu chính thức Bác Sĩ đưa ra để giải thích ý nghĩa chữ “Đạo” bằng cách gán ghép với cụm từ “đạo dụ”, là “Chỉ dụ số 10 của Vua Bảo Đại”.  Đối với Hội Thánh Công Giáo, tài liệu nền tảng để hiểu bản chất của Hội Thánh, các lễ nghi, các tập tục, tại sao các tín đồ của Chúa Ki-tô tin điều gì và phải thực hành những gì, chính là Thánh Kinh và Giáo Huấn chính thức của Hội Thánh.
b/ bảng so sánh tổ chức của đảng công sản với tổ chức của Thiên chúa giáo, với dụng ý đồng hóa những điều tiêu cực, gian dối và xấu ác song hành nhắm vào Hội Thánh Công Giáo, thực ra trở thành vô nghĩa vì mắc phải sai lầm cơ bản về nguyên tắc chỉ danh: Hội Thánh Công Giáo—một trong 4 hệ phái Ki-tô Giáo cùng với Chính Thống Giáo, Tin Lành và Anh Giáo—là một thực thể tôn giáo, nhân văn và lịch sử của nhân loại, trong khi cái gọi là “Thiên chúa giáo” chưa từng hiện hữu trên thực tế (ai sáng lập? khi nào? ở đâu? giáo lý như thế nào? nghi lễ và cơ sở thờ tự ra sao? cách hành đạo gồm có luật lệ gì? ai hiện là giáo chủ tối cao? con số tín đồ là bao nhiêu?...)
2/ Cổ nhân dạy “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.  Tôi là một linh mục Công Giáo, tôi phải rất tự giới hạn trong khả năng và trách nhiệm của tôi, không dám lấn sân thậm chí của những vị đồng nghiệp linh mục có trách nhiệm và khả năng khác với và cao hơn tôi riêng trong lãnh vực Đạo Công Giáo. Lạm bàn sang các tôn giáo khác, tôi không dám. Sẽ là hành vi tự sát trí thức, hay chí ít là bất lương trí thức, nếu một người chỉ được đào tạo về Thánh Kinh và giáo lý để thi hành nhiệm vụ linh mục như tôi lại cao giọng giảng dạy về y khoa hoặc chính trị.
Chúc Bác Sĩ an mạnh.
Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt;
Dòng Đa Minh      
Địa chỉ: 190 Lê Văn Sỹ, P. 10, Phú Nhuận
Đt:   0123-555-7201
Email: anhmotchinnammot@yahoo.com