Tìm Kiếm

24 tháng 3, 2014

Hình ảnh trong hai ngày tĩnh tâm

Trong khi chờ đợi các nhóm trưởng gửi lại những bài tổng kết thảo luận nhóm.
Mời các bạn xem trước những hình ảnh đã diễn ra trong hai ngày 22-23/03 vừa qua tại nhà dự tập Mai Thôn - Dòng Chúa Cứu Thế, Bình Quới...