Tìm Kiếm

24 tháng 3, 2014

Hãy để ý khi dùng rau thân ống như salad xoong

Trong cọng rau salad xoong, khi lặt rau tách cọng thấy bên  có một loại giun, hay đỉa, sên gì không rõ có thân màu đỏ làm ổ  rất nhiều - nếu chúng ta vô ý chỉ vặt  rau  làm món rau sống trộn & sốt cà chua, mặc dù rửa sạch bên ngoài bằng thuốc tím, ngâm nước muối cũng chẳng ăn thua gì . Coi như nuốt trọn vào bụng ngon lành. 

Cẩn thận  khi ăn các loại rau có thân ống (rau muống, cần nước, v.v...)