Tìm Kiếm

17 tháng 3, 2014

Tĩnh tâm mùa Chay 2014

Thời gian: Từ 5hPM ngày 22/3 đến 8hAM ngày 23/3/2014.
Địa điểm: Dòng Chúa Cứu Thế tại Mai Thôn - Thanh Đa
                  (Số nhà 970 D Đường Bình Quới, Quận Bình Thạnh, TPHCM)

Cha Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, phụ trách nhà Tĩnh tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn đã đồng ý và chấp thuận cho 40 ca viên và  Cha phụ trách ca đoàn của chúng ta - cha Phanxico Nguyễn Văn Nhứt  tĩnh tâm theo như thời gian đã định, từ 5hPM ngày 22/3 đến 8hAM ngày 23/3/2014.
Với cơ sở hạ tầng khang trang và đầy đủ, toàn thể ca viên được sử dụng gần 30 phòng ở, cùng với nhà nguyện và nhà ăn của Quý Dòng.

Bản đồ hướng dẫn đường đi:
Vui lòng bấm vào hình để xem thông tin được rõ hơn.