Tìm Kiếm

1 tháng 4, 2014

Sinh hoạt cuối tháng 03

Vừa qua, tại nhà thờ Ba Chuông - Gx Đa Minh.
Ca đoàn Thánh Linh đã chia sẻ với Cha cố Giu-se vài điểm.

Cha Phan-xi-cô giới thiệu pianist mới của ca đoàn
Anh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Xuân Trực.

Bên cạnh các ca viên mới tham gia trong tháng...
Từ trái sang: Cha Cố Giu-se, Cha Phan-xi-cô, bạn Huyền Trâm, Lan Thanh, Linh Trang, và bạn Thiên Hương.
Bên cạnh, Mr. Allan, bạn Thứ Trưởng, bạn Thái Sơn, bạn Hoàng Duy (từ trái sang)


Và một lần nữa, ca đoàn tạm nói lời chia tay Thầy Sky Page.
Cám ơn Thầy, mong sớm gặp lại Thầy...