Tìm Kiếm

24 tháng 4, 2014

Thánh Lễ Công Bố Hiển Thánh...

Thánh Lễ Công Bố Hiển Thánh
Đức Thánh Cha Gio-an XXIII &  
Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cử hành lúc 10:00 sáng giờ Rô-ma (3:00 chiều giờ VN) Chủ Nhật 27/4/2014 tại quảng trường Thánh Phê-rô. Kênh Youtube này của Dòng Tên Việt Nam sẽ truyền hình, phiên dịch và bình luận trực tiếp bằng tiếng Việt.  

Chúng tôi sẽ bắt đầu phát lúc 14:30 giờ VN để giới thiệu về hai vị thánh giáo hoàng và những điều liên quan tới việc công bố hiển  thánh, cũng như một cảnh tổng quan về Rô-ma và thành phần tham dự Thánh Lễ này.

Địa chỉ truy cập:
https://www.youtube.com/watch?v=2qTuL5zCxDQ