Tìm Kiếm

13 tháng 4, 2014

Bí mật về số điện thoại với số tuổi

Rất thú vị… Bí mật về số điện thoại và tuổi. Hãy thử xem. 100% chính xác. Mới phát hiện thông tin thú vị này! Chỉ mất không quá 15 giây!
1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.
2. Nhân số đó cho 2
3. Kết quả đó cộng cho 5
4. Rối nhân them cho 50
5. Lấy kết quả cộng them cho 1764
6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn
7. Đến đây, bạn có 3 ch số:
- Số đầu là số cuối điện thoại bạn s hữu
- Còn lại 2 ch số là số tuổi của bạn
Ngạc nhiên chưa? Sao lại thế? Hãy thử xem!