Tìm Kiếm

10 tháng 4, 2014

Cảnh sát Mỹ "hối lộ" dân. Khác hẳn!

From Facebook:
Cảnh sát Mỹ "hối lộ" dân
Anh Hayden Carlo là cư dân Texas, đã bị cảnh sát chặn xe lại vì thấy biển số (License Plate) xe của anh quá hạn. Anh bảo rằng anh không có gì để giải thích lý do vì sao anh chưa gia hạn, ngoại trừ một lý do duy nhất là anh không có tiền. Anh chỉ có thể dùng tiền đó để nuôi vợ, nuôi con hoặc là dùng số tiền đó để gia hạn đăng ký biển số xe. Sau khi viết giấy phạt, cảnh sát kẹp $100 đô vào giấy và trao cho anh Hayden.
Viên cảnh sát ấy không nói với ai về chuyện này, nhưng Hayden đã kể lại câu chuyện cho ông ngoại/ ông nội (grandfather) của mình nghe. Ông của Hayden rất cảm kích hành động của viên cảnh sát và đã viết thư gửi cho sở cảnh sát Plato, Texas, nơi viên cảnh sát đó làm việc. Viên cảnh sát không muốn tiết lộ danh tính, nhưng đồng nghiệp của anh, David Tilley nói rằng, viên cảnh sát kia nói với ông: Hayden cần số tiền đó hơn mình và đưa tiền cho Hayden là điều đúng, cần làm.
Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật, cảnh sát xứ Mỹ cho tiền dân để  đóng tiền phạt!

You Won’t Believe What This Cop Did When The Cameras Weren’t Rolling. UNBELIEVABLE!
http://www.thisblewmymind.com/wont-believe-cop-cameras-werent-rolling-unbelievable/