Tìm Kiếm

13 tháng 4, 2014

Chi tiết lịch trình dã ngoại Vũng Tàu sắp tới...

Vừa qua, Cha Phanxicô và ban đại diện ca đoàn đã có cuộc tiền trạm Vũng Tàu, để cuộc dã ngoại sắp tới được chuẩn bị một cách chu đáo và tốt nhất...

Dưới đây là vài hình ảnh - nơi chúng ta sẽ nghỉ ngơi và tham quan...
Còn đây là chi tiết chương trình...
Chúng ta sẽ di chuyển bằng "chú" này! :)
Nội thất bên trong xe...

Hy vọng chuyến tham quan đầu tiên của chúng ta diễn ra thuận lợi và ý nghĩa!