Tìm Kiếm

12 tháng 4, 2014

WERE YOU THERE?

Chặng Thứ I
Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng: “Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm!” Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?” Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” Đức Giê-su trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.” Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?” Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi. (Mc 14: 55-65)
Cầu nguyện cho những người bị án oan sai.
Lời nguyện: Lạy Chúa! Cuộc sống của chúng con hiện nay đang đầy rẫy sự bất công của chế độ, của xã hội. Vì lên tiếng cho hòa bình và nhân quyền nhiều người đã phải hi sinh cuộc sống và tự do của chính mình.
Xưa kia Chúa đã im lặng trước mọi lời cáo buộc nhưng con người vẫn kết tội cho Ngài. Xin Ngài ban sức mạnh,nghị lực cho những người dám sống vì người khác. Và xin Ngài cho họ được tự do muôn đời.
Xin tha cho chúng con mỗi ngày kết tội Chúa bằng những suy nghĩ ích kỉ, đòi hỏi nơi Chúa những lợi ích cho riêng mình mà không biết nghĩ đến người khác. Xin ban ơn cho chúng con để chúng con biết yêu thương nhiều hơn,tha thứ nhiều hơn và can đảm sống vì người khác,để ngày thêm hoàn thiện mình hơn.
1. Were you there when they crucified my Lord?
Anna Maria Kiều Thị Mộng Huyền
------

Chặng Thứ II
Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào vua dân Do-thái!”, rồi vả vào mặt Người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: “Đây là người!” Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô bảo họ: “Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.” Người Do-thái đáp lại: “Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.” (Ga 19: 1-7)
Lời Nguyện: Lạy Chúa, luật pháp lập ra là để phục vụ sự hoà hợp sống chung của người dân chứ không phải phục vụ cho một đảng phái hay phe nhóm nào. Thời Chúa Cứu Thế nhập thể và nhập thế làm người như chúng con, tuy luật pháp của người Do Thái tương đối công bằng và rõ ràng trong từng câu chữ, tuy nhiên do sự ganh gét và sự cố chấp của tầng lớp lãnh đạo của dân Do Thái khi xưa mà Chúa chịu đóng đinh vào thập giá, là mức án cao nhất, họ xem Chúa là người phạm trọng tội. Nhưng thực ra những việc Chúa làm hay những điều Chúa nói vì thể hiện tình yêu và lòng nhân từ. Chúa thực hiện cả phép chữa lành trong những ngày nghỉ, theo luật Do Thái là không được làm hết. Đó là một ví dụ về sự cứng ngắc của luật lệ, vì luật lệ phải phục vụ con người nên Chúa vẫn làm phép chữa lành.
Như Chúa biết, những luật lệ tại quốc gia thân thương của chúng con đang sống đây, hầu chỉ phục vụ cho đảng cộng sản cầm quyền và nhóm lợi ích của họ. Dân oan khắp nơi còn những ai lên tiếng về những bất công, những điều không thể chấp nhận được hay lên tiếng cho người nghèo, dân oan, những người bị xã hội ruồng bỏ thì họ lại bị đánh đập, bỏ tù. Xin Chúa đoái thương dân tộc chúng con hầu có được bản hiến pháp, các luật lệ công bằng cho mọi người dân, chứ không phải chỉ để phục vụ cho sự cai trị độc quyền và độc tôn của đảng cộng sản cầm quyền.
2. Were you there when they crowned Him with the thorns?
Toma Võ Duy Trung
------

Chặng Thứ III
Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-thái kêu lên rằng: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da.” Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Hip-ri là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Đây là vua các người!” Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao?” Các thượng tế đáp. Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri nghĩa là Gôn-gô-tha; tại đó họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.” (Ga 19: 12 – 17).
Cầu cho chúng ta biết từ bỏ tội lỗi
Lời nguyện: Lạy Chúa, tội lỗi là lí do làm chúng con mất ơn nghĩa với Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong Mùa Chay thánh này biết từ bỏ sự ích kỷ, tính kiêu ngạo và những thói quen xấu mà chúng con hay mắc phải trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết vượt qua những cám dỗ đó như khi Ngài đã từ bỏ những sự cám dỗ của ma quỷ trong 40 ngày chay thánh. Xin hãy nâng đỡ chúng con để chúng con dám can đảm vác thánh giá Chúa trong mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm của cuộc sóng. Để chúng con hoàn thiện bản thân, sống tốt hơn và đẹp hơn giữa cộng đoàn và mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa nhận lời chúng con.
3. Were you there when they scourged Him with the rod?
Giuse Bùi Phương Anh
------

Chặng Thứ IV
Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay những đàn bà hiếm hoi, những lòng dạ không sinh không đẻ, những kẻ không cho bú mớm!" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?" (Lc 23: 26-32)
Lời nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con biết nhìn nhận mọi lỗi lầm thiếu xót của chúng con và xin nuôi dưỡng đức tin yếu kém của chúng con trước những sự sa ngã, cám dỗ nơi trần thế này để chúng con dũng cảm làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô.
4. Were you there when He was condemned to death?
Giuse Đỗ Tiến Sinh
------

Chặng Thứ V
Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá, bảng đó có ghi “Giê-su Na-da-ret, vua dân Do-thái” Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng tiếng Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô “Xin ngài đừng viết “Vua dân Do-thái” nhưng viết “Tên này đã nói: Ta là vua dân Do-thái” Ông Phi-la-tô trả lời “Ta viết sao, cứ để vậy!” (Ga 19: 18-22)
Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân ái, vì quá yêu thương thế gian đã sinh xuống gian trần chịu bao đắng cay, nhục hình va chết treo trên thập giá vì tội lỗi nhân loại. Xin hãy  thương đến các Ki-tô hữu vì muốn bảo vệ và duy trì lẽ công bình mà phải bị đối xử bất công. Xin hãy ban cho các Ki-tô hữu này được thêm lòng tin, cậy, mến vào Người để họ có thêm can đảm vượt qua được những cám dỗ, gian lao, thử thách để làm rạng rỡ danh Thánh Chúa và là tấm gương sáng cho chúng con noi theo.
5. Were you there when He was accused falsely?
Teresa Phạm Ngọc Lũy Tố
------

Chặng Thứ VI
Lính tráng chia áo xống của Đức Giê-su. Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. (Ga 19: 23-24)
Cầu cho Hội Thánh đòi lại tài sản bị cướp đoạt bất công.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi xưa Ngài chịu đóng đinh vào thập giá vì cứu chuộc loài người tội lỗi chúng con. Bọn lính tráng lúc đóng đinh Ngài vào thập giá xong, chiếc áo xống và áo dài là tài sản của Ngài cũng bị họ cướp đoạt chia nhau. Ngày nay, Hội Thánh Công Giáo chúng con cũng bị cướp đoạt bất công những tài sản bao gồm đất đai để xây dựng nhà thờ, nhà nguyện; ngay cả Ki-tô hữu cũng bị đàn áp, hành hạ đủ điều buộc phải chối bỏ Đức Tin Ki-tô Giáo, nhưng lòng tin vào Chúa Giê-su của mỗi chúng con rất mạnh mẽ và kiên vững, thà chịu hy sinh mạng sống để luôn luôn trung tín theo Chúa Giê-su đến cùng.
Chúng con nguyện xin Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài lòng chúng con để chúng con luôn luôn sống xứng đáng với danh hiệu Ki-tô hữu.
Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giu-se cùng các Thánh nam nữ ban ơn soi sáng cho những người lãnh đạo nhà nước, những cán bộ tham nhũng, bất lương, thánh hóa suy nghĩ của họ để họ biết xám hối và trở nên tốt lành, họ biết phải trả lại những tài sản đã cướp đoạt bất công cho Hội Thánh.
Chúng con cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
6. Were you there when they spat upon His face?
Maria Hoàng Linh Phương
------

Chặng Thứ VII
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19: 25-27)
Lời nguyện: Trong hành trình vì nhân loại của Đức Giê-su, Đức Mẹ là người được ân phúc hơn bất cứ ai, nhưng cũng chịu nhiều đau đớn hơn bất cứ một người mẹ nào trên thế gian này. Thế nhưng, Mẹ vẫn âm thầm lặng lẽ theo Chúa một cách bền bỉ không có gì lay chuyển được bởi niềm tin, bởi tình yêu và sự phó thác tuyệt đối của Mẹ vào Chúa, cho đến phút cuối cùng.
Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Mẹ, biết trông cậy và luôn tín thác hoàn toàn vào Chúa, dẫu cho con đường lữ thứ trần gian này có quá nhiều chông gai, gánh nặng và thử thách.
7. Were you there when He mourned for us sinners?
Teresa Lâm Thái Hiền
------

Chặng Thứ VIII
Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!" Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái." (Lc 23: 35-38)
Lời nguyện: Hơn 2000 năm trước Chúa Ki-tô đã được sinh ra và đến trong thế gian này để làm chứng cho chân lý. Ngài là đường là sự thật dẫn con người đến chân lý. Ngài là Đức Vua cai trị trong Chân lý bằng quyền lực vô biên của tình yêu, cùng lòng nhân từ và sự khoan dung không bờ bến. Ngài chịu khổ hình, dùng chính mạng sống mình để chứng minh rằng, con đường chân lý của Ngài có thể cứu rỗi cả thế gian. Vậy mà con người dường như chẳng nhận ra điều ấy. Từ khi Chúa về trời, Hội Thánh lại tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó, để hướng dẫn con người biết, chọn lựa đúng, bền bỉ đi theo con đường chân lý và sự thật của Ngài. Sứ mệnh ấy đã khiến Hội Thánh biết bao lần phải đương đầu với sóng gió và thử thách. Đến thời điểm này, những sóng gió và thử thách ấy như mỗi ngày một nhiều hơn, khi con người ngày càng trở nên thêm cứng lòng và xa đường sự thật. Chúng ta cầu xin Chúa hãy thêm sức mạnh, sự nhiệt thành và lòng dũng cảm, để Hội Thánh luôn bền sức đến cùng với sứ mạng của mình, giảng dạy, dẫn dắt con chiên nơi trần gian đừng xa lạc chân lý của Chúa.
8. Were you there when they nailed Him to the tree?
Teresa Lâm Đăng Hân
------

Chặng Thứ IX
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”. Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!”. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!”. Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23: 39-43)
Cầu cho mọi người tội lỗi được ơn thống hối trở về với Chúa:”
Lời nguyện: Chúa ơi, mang thận phận mỏng giòn yếu đuối, chúng con rất dễ bị sa ngã, bị quyến rũ vào những thói hư, tật xấu trong cuộc sống hiện nay, dễ lung lay niềm tin vào Chúa và ngày càng xa lánh Chúa hơn. Nhưng với lòng bao dung và tình yêu không bến bờ của Chúa, Người luôn chở che, bảo vệ và tìm cách để đưa chúng con quay về với Chúa. Chỉ là đôi khi chúng con, những con người tội lỗi, quá cứng lòng không muốn đón nhận ơn Chúa, đón nhận lòng thứ tha của Người. Lạy Chúa, xin Chúa luôn đổ tràn hồng ân của Người, và ban cho mọi người tội lỗi chúng con, được ơn thống hối, để chúng con luôn biết nương nhờ nhan Thánh của Chúa, yêu mến Chúa hết lòng và trở về với Chúa trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác chúng con. Amen.
9. Were you there when He asked for some water?
Teresa Nguyễn Trần Thảo Linh
------

Chặng Thứ X
Đức Giêsu chết trên thập giá
Sau đó, Đức Giêsu biết là moi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói  “Tôi khát”. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.(Ga 19: 28-30)
Lời nguyện: Lạỵ Chúa, Chúa đã vì nhân loại mà chịu muôn vàn sự thống khổ và chết trên thập giá. Xin cho chúng con  tin vào tình yêu của Chúa đã dành trọn vẹn cho chúng con  từ lúc Chúa xuống thế làm người cho đến khi Chúa trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Chúng ta cùng cầu nguyện.
10. Were you there when He died because of you?
Maria Goretty Lã Thị Hồng Yến
------

Chặng Thứ XI
Đứng gần thập giá Chúa Giê-su, có thân mẫu Người, chị của hân mẫu Người, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”  Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhứt và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-su. Khi đến gần Chúa Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra (Ga 19:25-27.31-34). 
Suy Niệm:
Câu truyện chúng ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gio-an thật hết sức xúc động vì 2 lý do sau đây:
1/  Báu vật Chúa trối lại cho chúng ta trước lúc lìa đời là chính Thánh Mẫu của Chúa.
2/ Chúa Ki-tô yêu thương chúng ta đến chết vẫn còn yêu.
Thông thường, một người sắp qua đời lo để lại một di chúc, trong đó không thể thiếu phần nói rõ ý muốn trao tặng tài sản cho ai.  Tài sản dầu là vật chất hay tinh thần cũng phải có giá trị đặc biệt.  Tài sản càng quý giá càng chứng minh chỗ đứng quan trọng của người được thừa kế trong trái tim của người trao tặng.
Trong giây phút sinh ly tử biệt, Chúa Ki-tô không quên là các môn đệ không có Chúa bên cạnh sẽ phải đương đầu với bao gian khổ ở trần gian tựa đàn chiên giữa bầy sói dữ.  Chúa quyết định trao cho họ một báu vật, mà còn hơn cả báu vật vàng bạc hay tài sản vật chất.  Gia sản Chúa trối lại cho các môn đệ chính là Thánh Mẫu của Chúa.  Từ nay, các tín đồ của Chúa có một Người Mẹ để kính yêu, phụng dưỡng, có một một tấm lòng từ mẫu yêu thương ân cần khuyên nhủ họ, một bàn tay diu dàng chăm lo, bảo vệ họ. 
Trên mọi nẻo đường hành hương đi về Nhà Chúa, Hội Thánh luôn có Thánh Mẫu Chúa Ki-tô, là Thánh Mẫu Thiên Chúa, và là Từ Mẫu của mọi Ki-tô hữu, cùng đồng hành, nêu gương suy niệm và sống Lời Chúa một lòng thủy chung, từ Mầu Nhiệm Giáng Sinh, qua Mầu Nhiệm Tử Nạn, đến Mầu Nhiệm Phục Sinh.
Có nhiều bằng chứng cho thấy Chúa Ki-tô rất yêu thương chúng ta.  Nhưng xúc động nhứt chính là khi vì quá yêu thương chúng ta mà Chúa chấp nhận chết thay cho chúng ta, để cứu chúng ta khỏi chết do tội lỗi chúng ta đã phạm.  Thánh Phao-lô cho rằng hiếm khi mới thấy có ai đó hy sinh tính mạng cho một người tốt lành.  Ấy vậy mà đang khi chúng ta còn là tội nhân, là thù nghịch với Thiên Chúa, thì Chúa Ki-tô đã chết thay cho chúng ta (xin coi Thư Rô-ma, chương 5, từ câu 7 đến câu 10.)
Chi tiết về việc trái tim Chúa bị đâm và giọt máu cuối cùng rơi xuống trên trần gian nầy muốn nói rằng: Chúa yêu chúng ta đến cùng, đến chết, đến cạn kiệt dòng bảo huyết trong Thánh Tâm Chúa.
11. Were you there when they pierced Him to the side?
Fr. Francis Nguyen, O.P.

------
Chặng Thứ XII
Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó. (Ga 19: 38-42)
Cầu cho những Ki-tô hữu và những người hảo tâm góp công, góp của xây dựng Hội thánh theo Đường lối Chúa.
* Suy niệm: Chúa Giê-su sống lối sống hy sinh, quảng đại.
- Là lối sống tin mừng mà Chúa Giê-su đã làm gương, Ngài đã trao ban tất cả, trao ban đến giọt máu cuối cùng trên cây thập giá. Chúng ta hãy sống theo gương Ngài.
- Chúng ta hãy cho mọi người có nhu cầu như người thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng đáng là một con người.
- Là người Ki-tô hữu:
+ Hãy có lòng khoan dung tha thứ
+ Hãy thể hiện cốt cách trung tín chân thành
+ Hãy làm gương sáng khiêm nhường phục vụ
+ Là cha của gia đình: Hãy tỏ sự tôn kính vâng lời
+ Là mẹ của trái tim cháy lửa yêu thương
* Lời cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin dạy con biết sống quảng đại
+ Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự
+ Biết cho đi mà không tính toán
+ Biết chiến đấu mà không sợ thương tích
+ Biết lao nhọc mà không cần tìm sự an nghỉ
+ Biết dốc sức mà không đòi thưởng công
+ Không tìm gì khác ngoài việc chu toàn Thánh ý Chúa
+ Biết hy sinh khi tuổi trẻ đang vươn sống
+ Biết lắng nghe và thưa: “Lạy Chúa con đây”...
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
12. Were you there when the sun refused to shine?
Anna Trần Thị Liên
------
Chặng Thứ XIII
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không thể lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20: 1-9)
Lời nguyện: Xin ban cho con thêm Đức Tin. Xin cho các Ki-tô hữu có lòng tin vững mạnh là Người đã phục sinh. Amen.
13. Were you there when they laid Him in the tomb?
Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
------

Chặng thứ XIV
 
Ðức Giêsu hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni!" (nghĩa là 'Lạy Thầy'). Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'." Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20:11-18)
Lời nguyện: Lạy chúa, Chúa đă đến thế gian, chịu chết và sống lại để cứu chuộc thế gian, nhưng thế gian không nhận biết, không nhìn thấy, không tìm kiếm Ngài. Con người cứ mãi đắm chìm trong những đam mê chính mình, tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, những thú vui .v.v…, họ dùng cả những mánh lới, lọc lừa, trí tuệ Chúa ban để lừa gạt nhau mà đạt được mục đích đam mê của mình, như không còn có Chúa giữa đời này.
Giới trẻ chúng Con hôm nay cũng bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội đó, cũng chỉ biết tìm kiếm tiền bạc, tiệc tùng, nhậu nhẹt, những cuộc vui, ngay cả quá đam mê công việc… mà quên mất Chúa, không còn tìm kiếm Ngài.
Xin cho chúng Con biết tìm kiếm Ngài, nhìn thấy Ngài trong cuộc sống hằng ngày nơi anh chị em chúng Con, để chúng Con biết cách sống bác ái, chan hòa nhã nhặn, yêu thương, dành thời gian quan tâm đến mọi người xung quanh hơn là chỉ biết thú vui ngoài xã hội, ngay từ gia đình, làng xóm, công sở, trường học…để mỗi ngày trong cuộc sống chúng Con là một nhân chứng cho tin mừng Phục Sinh của Chúa. Amen.
14. Were you there when they rolled the stone away?
GioanKim Đoàn Quang Vinh Sơn
------

The Holy Spirit Choir