Tìm Kiếm

17 tháng 12, 2017

THE ADVENT WREATH, YEAR B - THE THIRD SUNDAY OF ADVENT (DEC 17, 2017)

Hôm nay, Chúa Nhựt III Mùa Vọng năm B, gia đình Anh Michael, vợ và các con đã thắp sáng cây nến thứ III.
Cha Giuse cùng gia đình anh Michael, vợ và các con.

Cha Phanxicô Xaviê cùng các ca viên Ca Đoàn Thánh Linh.

The Holy Spirit Choir