Tìm Kiếm

10 tháng 12, 2017

THE ADVENT WREATH, YEAR B - THE SECOND SUNDAY OF ADVENT (DEC 10, 2017)


Hôm nay, Chúa Nhựt II Mùa Vọng năm B, gia đình Bình Quỳnh - bé Kem thắp sáng cây nến thứ II.

Cha Phanxicô Xaviê, Gia đình Bình Quỳnh-bé Kem, em Uyên và em Trang chụp ảnh lưu niệm với Vòng Hoa Mùa Vọng.The Holy Spirit Choir