Tìm Kiếm

3 tháng 12, 2017

Happy Feast Day of Blessed Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


Cha Phanxicô Xaviê nhắn nhủ với chúng ta: " Cảm ơn quý Anh Chị và tất cả chúng con. Nếu mà quý Anh Chị và chúng con muốn cho Cha mà ngày nào cũng gặp được, noi gương Thánh Phanxicô Xaviê ở trần gian và trên trời thì mỗi người phụ với Cha, chứ nếu một mình thì làm không xuể, như vậy phụ với Cha thì giống như Chúa Giêsu đã nói "Thầy ở đâu thì chúng con ở đó." Phụ với Cha thì hy vọng là quý Anh Chị và chúng con sẽ theo Cha và sau cùng gặp nhau ở nơi Thiên Đàng. Cảm ơn chúng con."

The Holy Spirit Choir