Tìm Kiếm

25 tháng 12, 2017

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI và BÍ TÍCH THÊM SỨC

Hôm nay, Lễ Chúa Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2017, 2 em bé và 3 anh tân tòng được lãnh Bí Tích Rửa Tội.

Bé Francis Ân

Bé Maurice Nguyên

Anh Joseph Darren Chua Ming Choon

Anh Nathan Kenji Koizumi


 3 anh tân tòng được lãnh Bí Tích Thêm Sức.Anh Joseph Darren Chua Ming Choon

Anh Nathan Kenji Koizumi

Anh Francis Robert Charles Wells

 Sau Thánh Lễ Giáng Sinh, Cha Phanxicô Xaviê đã trao những món quà nhỏ đầy ý nghĩa để đón mừng 2 em bé và 3 anh tân tòng được lãnh Bí Tích Rửa Tội ngày Lễ Chúa Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2017.The Holy Spirit Choir