Tìm Kiếm

3 tháng 12, 2017

BLESSING OF THE ADVENT WREATH 2017


NGHI THỨC LÀM PHÉP VÒNG HOA MÙA VỌNG

Ý nghĩa 4 cây nến trong Mùa Vọng là gì?


Hôm nay, Chúa Nhựt I Mùa Vọng năm B, gia đình bác Chuyên thắp sáng cây nến thứ I.

Cha Phanxicô Xaviê, Gia đình Bác Chuyên, anh Chương và chị Phượng và bé Trang chụp ảnh lưu niệm với Vòng Hoa Mùa Vọng.

Cha Phanxicô Xaviê và Ca Đoàn Thánh Linh.

Cha Phanxicô Xaviê và các học viên người nước ngoài.

Cha Phanxicô Xaviê và Gia đình Bình Quỳnh-bé Kem

The Holy Spirit Choir