Tìm Kiếm

24 tháng 12, 2017

THE ADVENT WREATH, YEAR B - THE FOURTH SUNDAY OF ADVENT (DEC 24, 2017)

Hôm nay, Chúa Nhựt IV Mùa Vọng năm B, gia đình anh Mai Trí, vợ và các con đã thắp sáng cây nến thứ IV.


Cha Phanxicô Xaviê cùng gia đình anh Mai Trí, vợ và các con và 2 bạn Giúp Lễ.


Chị Evelyn, người Singapore, cùng 3 người con tinh thần của Chị.  Chị Evelyn thường dâng lễ Anh Ngữ ở Giáo Xứ Ba Chuông và tích cực tham gia đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ.


Gia đình Anh Vitaly, Chị Phước và Cháu Viktor.  Anh Vitaly là tín hữu Chính Thống Nga, đã học giáo lý hôn nhân tại Giáo Xứ Ba Chuông để thành hôn với Chị Phước, theo luật chuẩn Hôn Phối của Hội Thánh Công Giáo. Dịp Lễ Giáng Sinh, anh chị đến thăm lại Giáo Xứ Ba Chuông và cảm tạ Chúa đã ban cho đứa con rất dễ thương. 

The Holy Spirit Choir