Tìm Kiếm

13 tháng 4, 2015

Câu chuyện đầu tuần

Câu chuyện thứ nhất : THẾ GIỚI SỬ QUA CUỐN PHIM 2 PHÚT
Cuốn phim này xứng đáng 2 phút của chúng ta (Một bài học nhanh về lịch sử!)
Cậu thiếu niên 17 tuổi Joe Bush được cho bài tập ở trường trung học dàn dựng lại một cuốn video.
Cậu chọn đề tài lịch sử và kể lại tòan bộ lịch sử thế giới tóm gọn trong 2 phút.
Joe sưu tầm hình ảnh từ Internet; lồng phần âm thanh “Mind Heist” của Zack Hemsey (từ bộ phim Interception) và cuối cùng cho ra cuốn video dài 2 phút này.
Một thành quả lao động khó tin của một thiếu niên 17 tuổi. Chỉ việc tìm kiếm hình ảnh không đã là một kỳ công phi thường.
Cuốn phim có tiết tấu nhanh.
This is worth the two minutes (A quick lesson in History!) 
Seventeen year old Joe Bush got a high school assignment to make a video reproduction.
He chose history as a theme and tucked it all into two minutes.
Joe took pictures from the internet; added the sound track "Mind Heist" by Zack Hemsey (from the movie Interception) and came up with this.
Incredible work for a 17-year old.  Just finding the pictures was a formidable task.
This moves fast.


Câu chuyện thứ hai : Le nouvel aquarium de Dubaï
 Các hồ cá mới ở Dubai.
Vui lòng bấm vào đây để tải về.