Tìm Kiếm

5 tháng 11, 2017

Thánh Lễ cầu nguyện cho Cụ Giu-se


Cha Phanxicô Xaviê cùng Gia Đình của Cụ Giuse, một vài Anh Chị Em là đại diện Ca Đoàn Thánh Gia cùng các Cô, Anh Chị Em Ca Đoàn Thánh Linh đã hiệp thông cầu nguyện cho cụ Giuse ngay sau giờ Thánh Lễ Chúa Nhựt XXXI Thường Niên Năm A.

Lời Nguyện sau Thánh lễ , Gia Đình và Ca Đoàn đọc kinh cầu nguyện cho cụ Giuse

 “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!’. Và Người nói với anh ta: ‘Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:39-43).

Lạy Chúa Giêsu , xưa trên đồi Can-vê người tử tội cả đời lầm lỗi, nhưng phút cuối đời may mắn nhận ra và tin vào Ngài đã được Ngài hào phóng ban nước trời cho anh, người trộm lành.

Phương chi , Cha, Ông chúng con , linh hồn Giuse vừa mới qua đời tuần qua , dù khi sinh thời, Ông không được sống cuộc đời của người Ki-tô hữu. Nhưng, ông luôn có cảm tình với giáo lý của Ngài. Ông vẫn hay nói và ngưỡng mộ về hình ảnh một Thiên Chúa dưới hình hài một hài nhi sinh ra trong cảnh khó nghèo ở hang lừa.

Khi hơi tàn lực kiệt trên giường bệnh, nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng minh mẫn , ông đã xác tín có một Thiên Chúa và mong muốn được lãnh nhận nghi thức Rửa Tội. Ông đã được một người thân trong gia đình làm phép rửa bằng nước ngay trên giường bệnh.

Lạy Chúa Giê-su , xưa Ngài đã trìu mến đón nhận người trộm lành thế nào , thì nay cũng xin giang tay đón nhận linh hồn Giuse qua Bí Tích Rửa Tội được làm con cái của Ngài, cũng như vì lời cầu nguyện hiệp thông của chúng con , những tín hữu có mặt nơi đây, mà sớm ban Nước Trời cho linh hồn Giuse.

Cha, Ông chúng con dù ra đi thanh thản nhưng cũng có vài tuần chịu đau đớn trên giường bệnh. Âu cũng là những điều phải trải qua của một kiếp người.

Lạy Chúa Giêsu , xin ban cho những bệnh nhân còn đang đau đớn trên giường bệnh được nhẹ nhàng về phần xác , cũng như có thêm sức mạnh , được ơn trông cậy và được trợ sức của Ngài và được ơn chết lành. Cũng xin Ngài ban cho chúng con, những ngườii tụ họp nơi đây luôn được hồn an , xác mạnh.

Cha , Ông chúng con khi sinh thời đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho lý tưởng mà mình tin tưởng là tốt đẹp. Mặc dù tầm nhìn , góc nhìn mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh xã hội thay đổi nên có những quan điểm có thể đúng, có thể sai. Nhưng , Ông luôn là người thiện tâm và dạy dỗ con cháu sống tử tế, cũng như mong mỏi một xã hội công bằng.

Lạy Chúa Giê su xin ban cho mọi người trên quê hương Việt Nam chúng con sớm được sống trong một xã hội lành mạnh , công bằng và bác ái.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Quan Thầy Giuse xin nhậm lời chúng con.

Amen.
Đại diện cho Gia Đình Cụ Giuse, Chú nói lời cảm ơn Cha Phanxicô Xaviê cùng các Anh Chị Em đã thương mến và cầu nguyện cho Cụ Giuse.


Cha Phaxicô Xaviê chúc lành cho những thành viên của Gia Đình cụ Giuse.


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Cụ Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

The Holy Spirit Choir